پیکربندی فهرست سفید پیام‌رسانی داخلی

به شما امکان می‌دهد مشخص کنید کدام میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی شامل فهرست سیاه نمی‌شوند.

مقدار * در فهرست سیاه به معنی این است که کلیه میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی در فهرست سیاه قرار دارند و تنها میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی که در فهرست سفید قرار دارند بارگیری می‌شوند.

به صورت پیش‌فرض، کلیه میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی در فهرست سفید قرار دارند، اما اگر همه میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی براساس خط‌مشی در فهرست سیاه قرار گرفتند، از فهرست سفید می‌توان برای لغو آن خط‌مشی استفاده کرد.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
نام میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی برای خارج کردن از فهرست سیاه

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)