ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್‌ ಮಾಡಿ

ಯಾವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳಪ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

* ನ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯವು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅನುಮತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರೆ, ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿಯು ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹೋಸ್ಟ್‌‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)