ડાઇનોસોર ઈસ્ટર એગ રમતની મંજૂરી આપો

જ્યારે ઉપકરણ ઓફલાઇન હોય ત્યારે વપરાશકર્તાઓને ડાઇનોસોર ઈસ્ટર એગ રમત રમવાની મંજૂરી આપો.

જો આ નીતિ False પર સેટ કરેલ છે, તો જ્યારે ઉપકરણ ઓફલાઇન હોય ત્યારે વપરાશકર્તાઓ ડાઇનોસોર ઈસ્ટર એગ રમત રમવામાં સમર્થ થશે નહીં. જો આ સેટિંગ True પર સેટ કરેલ છે, તો વપરાશકર્તાઓને ડાઇનોસોર ઈસ્ટર એગ રમત રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. જો આ નીતિ સેટ કરેલ નથી, તો વપરાશકર્તાઓને નોંધણી કરેલ Chrome OS પર ડાઇનોસોર ઈસ્ટર એગ રમત રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી, પરંતુ તેઓને અન્ય સંજોગો હેઠળ તેને રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowDinosaurEasterEgg
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)