જૂના પલ્ગઇંસને ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે

Google Chrome ને જૂના પ્લગિન્સ ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો જૂના પ્લગિન્સનો ઉપયોગ સામાન્ય પ્લગિન્સ તરીકે કરવામાં આવે છે.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો જૂના પ્લગિન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં અને તેમને ચલાવવા માટે વપરાશકર્તાઓની મંજૂરી માંગવી પડશે નહીં.

જો આ સેટિંગ સેટ કરી નથી, તો જૂના પ્લગિન્સ ચલાવવા માટે વપરાશકર્તાઓની મંજૂરી માંગવામાં આવશે.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowOutdatedPlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)