കാലാവധി തീര്‍ന്ന പ്ലഗിനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക

കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്ലഗിനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ Google Chrome അനുവദിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്തമാക്കിയാല്‍, കാലാവധി തീര്‍ന്ന പ്ലഗിനുകള്‍ സാധാരണ പ്ലഗിനുകള്‍ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങള്‍ ഈ ക്രമീകരണം അപ്രാപ്തമാക്കിയാല്‍, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പ്ലഗിനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടില്ല, അവ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി തരണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല.

ഈ ക്രമീകരണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍, കാലാവധി തീര്‍ന്ന പ്ലഗിനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowOutdatedPlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)