పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లని అమలు చెయ్యడానికి అనుమతించు

పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లని అమలు చెయ్యడం కోసం Google Chromeని అనుమతిస్తుంది. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ని ప్రారంభిస్తే, పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లు సాధారణ ప్లగ్‌ఇన్‌లాగా ఉపయోగించబడుతాయి. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ని ఆపివేస్తే, పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లు ఉపయోగించబడవు మరియు వినియోగదారులు వాటిని అమలు చెయ్యడానికి అనుమతి కోసం అడగబడరు.

ఈ సెట్టింగ్‌ని సెట్ చెయ్యబడకపోతే, వినియోగదారులు పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లని అమలు చెయ్యడానికి అనుమతి కోసం అడగబడుతారు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowOutdatedPlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)