અધિકૃતતાની જરૂર હોય તેવા પ્લગઇન્સને હંમેશા ચલાવે છે

Google Chrome ને તે પ્લગઇન્સ ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે જેને અધિકૃતતાની આવશ્યકતા હોય. જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ કરી હોય, તો જૂના ન થયા હોય તેવા પ્લગઇન્સ હંમેશા ચાલશે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ હોય અથવા સેટ ન હોય, તો અધિકૃતતાની જરૂર હોય તેવા પ્લગઇન્સ ચલાવવા માટે વપરાશકર્તાની મંજૂરી લેવાશે. આ પ્લગઇન્સ તે છે જે સુરક્ષા સાથે બાંધછોડ કરી શકે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)