അംഗീകാരം ആവശ്യമായ പ്ലഗിനുകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു

അംഗീകാരം ആവശ്യമായ പ്ലഗിനുകളെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ Google Chrome എന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്തമാക്കുകയാണെങ്കില്‍, കാലഹരണപ്പെട്ടത് അല്ലാത്ത പ്ലഗിനുകള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഈ ക്രമീകരണം അപ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ, അംഗീകാരം ആവശ്യമായ പ്ലഗിനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കളോട് അനുവാദം ചോദിക്കും. സുരക്ഷക്ക് അനുരഞ്ജനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്ലഗിനുകള്‍.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)