Luôn chạy plugin yêu cầu ủy quyền

Cho phép Google Chrome chạy plugin yêu cầu ủy quyền.

Nếu bạn bật cài đặt này, plugin không bị lỗi thời sẽ luôn chạy.

Nếu cài đặt này bị vô hiệu hoặc không được đặt, người dùng sẽ được yêu cầu cho phép chạy plugin yêu cầu ủy quyền. Đây là những plugin có thể ảnh hưởng đến bảo mật.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)