Cho phép hoặc từ chối ghi âm

Cho phép hoặc từ chối ghi âm.

Nếu được bật hoặc không được định cấu hình (mặc định), người dùng sẽ
được nhắc cho phép truy cập ghi âm ngoại trừ các URL được cấu hình trong
danh sách AudioCaptureAllowedUrls sẽ được cấp quyền truy cập mà không hiển thị lời nhắc.

Khi tắt chính sách này, người dùng sẽ không bao giờ được nhắc và
ghi âm chỉ khả dụng đối với các URL được định cấu hình trong AudioCaptureAllowedUrls.

Chính sách này ảnh hưởng đến tất cả các loại thiết bị thu âm, không chỉ micrô được tích hợp sẵn.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAudioCaptureAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)