Chặn cookie của bên thứ ba

Chặn cookie của bên thứ ba.

Bật cài đặt này sẽ ngăn các phần tử trang web không thuộc miền nằm trong thanh địa chỉ của trình duyệt thiết lập cookie.

Tắt cài đặt này cho phép các phần tử trang web không thuộc miền trong thanh địa chỉ của trình duyệt thiết lập cookie và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu không thiết lập chính sách này, cookie của bên thứ ba sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt đó.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBlockThirdPartyCookies
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)