ബുക്ക്‌മാര്‍ക്ക് ബാര്‍ പ്രാപ്തമാക്കുക

Google Chrome-ൽ ബുക്ക്‌മാർക്ക് ബാർ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, Google Chrome ഒരു ബുക്ക്‌മാർക്ക് ബാർ ദൃശ്യമാക്കും.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബുക്ക്‌മാർക്ക് ബാർ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Google Chrome-ൽ ഇത് മാറ്റാനോ മറികടക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഈ ക്രമീകരണം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഫംഗ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBookmarkBarEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)