Bật Thanh dấu trang

Bật thanh dấu trang trên Google Chrome.

Nếu bạn bật cài đặt này, Google Chrome sẽ hiển thị thanh dấu trang.

Nếu bạn tắt cài đặt này, người dùng sẽ không bao giờ thấy thanh dấu trang.

Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng sẽ không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt trong Google Chrome.

Nếu không thiết lập cài đặt này, người dùng có thể quyết định có sử dụng chức năng này hay không.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBookmarkBarEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)