પ્રોફાઇલ સંચાલકમાં વ્યક્તિ ઉમેરવાનું સક્ષમ કરવું

જો આ નીતિને true પર સેટ કરવામાં આવે અથવા ગોઠવવામાં ન આવે, તો Google Chrome, વપરાશકર્તા સંચાલકમાંથી વ્યક્તિ ઉમેરોને મંજૂરી આપશે.

જો આ નીતિને false પર સેટ કરવામાં આવે, તો Google Chrome, પ્રોફાઇલ સંચાલકમાંથી નવી પ્રોફાઇલ્સની રચનાને મંજૂરી આપશે નહીં.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserAddPersonEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)