ప్రొఫైల్ నిర్వాహికిలో వ్యక్తిని జోడించగల సామర్థ్యాన్ని ప్రారంభిస్తుంది

ఈ విధానాన్ని ఒప్పుకు సెట్ చేస్తే లేదా కాన్ఫిగర్ చేయకుంటే, Google Chrome వినియోగదారు నిర్వాహికిలో వ్యక్తిని జోడించు ఎంపికను అనుమతిస్తుంది.

ఈ విధానం తప్పుకు సెట్ చేస్తే, Google Chrome ప్రొఫైల్ నిర్వాహికిలో కొత్త ప్రొఫైల్‌ల రూపకల్పనను అనుమతించదు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserAddPersonEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)