ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ Google Chrome Frameഎന്നതിനെ അനുവദിക്കുക

ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് Google Chrome Frame എന്നതിനെ അനുവദിക്കുക.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാതെ നിലയിലാണെങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി റെൻഡറർ 'ChromeFrameRendererSettings' നയ പ്രകാരം എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ലിസ്റ്റുചെയ്‌ത ഉള്ളടക്ക തരങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ Google Chrome Frameഎന്നതിനെ അനുവദിക്കുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ChromeFrameContentTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)