Cho phép Google Chrome Frame xử lý các loại nội dung được liệt kê

Cho phép Google Chrome Frame xử lý loại nội dung được liệt kê.

Nếu không thiết lập chính sách này, trình kết xuất mặc định sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web được chỉ định bởi chính sách 'ChromeFrameRendererSettings'.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cho phép Google Chrome Frame xử lý các loại nội dung được liệt kê

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ChromeFrameContentTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)