Cài đặt tạo khóa mặc định

Cho phép bạn đặt liệu các trang web có được phép sử dụng tạo khóa hay không. Bạn có thể cho phép hoặc từ chối sử dụng tạo khóa đối với tất cả các trang web.

Nếu không thiết lập chính sách này, 'BlockKeygen' sẽ được sử dụng và người dùng có thể thay đổi cài đặt này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Cài đặt tạo khóa mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web sử dụng tạo khóa
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào sử dụng tạo khóa
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)