ડિફૉલ્ટ પ્લગિન્સ સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને સ્વયંચાલિત રીતે પ્લગિન્સ ચલાવવાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની તમને મંજૂરી આપે છે. સ્વયંચાલિત રીતે પ્લગિન્સ ચલાવવું તમામ વેબસાઇટ્સ માટે મંજૂર કરી શકાય છે અથવા તમામ વેબસાઇટ માટે નકારી શકાય છે.

ચલાવવા માટે ક્લિક કરો એ પ્લગિન્સને ચાલવાની મંજૂરી આપે છે પરંતુ વપરાશકર્તાએ તેનો અમલ પ્રારંભ કરવા માટે તેમને ક્લિક કરવું આવશ્યક છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો 'AllowPlugins' નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલી શકશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
ડિફૉલ્ટ પ્લગિન્સ સેટિંગ


 1. બધી સાઇટ્સને આપમેળે પ્લગિન્સ ચલાવવાની મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. તમામ પ્લગિન્સ અવરોધિત કરો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ચલાવવા માટે ક્લિક કરો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)