Varsayılan yazıcı seçimi için kurallar

Google Chrome varsayılan yazıcı seçimi kurallarını geçersiz kılar.

Bu politika, Google Chrome ürününde varsayılan yazıcının seçilmesine ilişkin kuralları belirler. Bu seçim, yazdırma işlevi bir profille ilk kez kullanıldığında gerçekleşir.

Bu politika ayarlandığında, Google Chrome, belirtilen tüm özelliklerle eşleşen bir yazıcı bulmayı dener ve bunu varsayılan yazıcı olarak seçer. Politikayla eşleştiği belirlenen ilk yazıcı seçilir. Birden fazla eşleşme olması durumunda, yazıcıların keşfedilme sırasına bağlı olarak eşleşen herhangi bir yazıcı seçilebilir.

Bu politika ayarlanmazsa veya zaman aşımı süresi dahilinde eşleşen bir yazıcı bulunamazsa yazıcı, varsayılan olarak yerleşik PDF yazıcısına ayarlanır veya PDF yazıcısı olmadığında hiçbir yazıcı seçilmez.

Değer, aşağıdaki şemaya uygun şekilde JSON nesnesi olarak ayrıştırılır:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Eşleşen yazıcı aramasının belirli bir yazıcı grubuyla sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Yazıcı kimliğiyle eşleştirilecek düzenli ifade.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Yazıcı görünen adıyla eşleştirilecek düzenli ifade.",
"type": "string"
}
}
}

Google Cloud Print bağlantılı yazıcılar "cloud" olarak kabul edilir; geri kalan yazıcılar da "local" olarak sınıflandırılır.
Bir alanın boş bırakılması, bu alan için tüm değerlerin eşleştiği anlamına gelir. Örneğin, bağlantı değeri belirtilmediğinde, Baskı Önizleme her türden yazıcının (local ve cloud) keşfini başlatır.
Düzenli ifade kalıplarının önünde JavaScript RegExp sözdizimi bulunmalıdır ve eşleşmeler büyük/küçük harfe duyarlıdır.


Destek yeri: Microsoft Windows XP SP2 veya sonrası
Varsayılan yazıcı seçimi için kurallar

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)