இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநருக்கான மாற்று URLகளின் பட்டியல்

தேடல் என்ஜினிலிருந்து தேடல் வார்த்தைகளைப் பிரிக்க பயன்படுத்தும் மாற்று URLகளின் பட்டியலைக் குறிப்பிடும். URLகளில் தேடல் வார்த்தைகளைப் பிரிக்க பயன்படுத்தும் '{searchTerms}' சரம் இருக்க வேண்டும்.

இந்தக் கொள்கை விருப்பத்திற்குரியது. அமைக்கவில்லை எனில், தேடல் வார்த்தைகளைப் பிரிக்க எந்த மாற்று urlகளும் பயன்படுத்தப்படாது.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே, இந்தக் கொள்கை செயல்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநருக்கான மாற்று URLகளின் பட்டியல்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)