இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் உடனடி URL

உடனடி முடிவுகளை வழங்க பயன்படுத்தப்படும் தேடல் பொறியின் URL ஐக் குறிப்பிடுகிறது. URL ஆனது, இதுவரையில் பயனர் உள்ளிட்ட உரை மூலம், வினவல் நேரங்களில் பதிலீடு செய்யப்படும் '{searchTerms}' சரத்தைக் கொண்டிருக்கவேண்டும். இந்தக் கொள்கை விருப்பத்தேர்விற்குரியது. அமைக்கவில்லை எனில், உடனடி முடிவுகள் எதுவும் வழங்கப்படாது. 'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டுள்ளதெனில் மட்டுமே, இந்தக் கொள்கைக்கும் முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் உடனடி URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderInstantURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)