സ്ഥിര തിരയൽ ദാതാവിന്റെ പുതിയ ടാബ് പേജ് URL

ഒരു പുതിയ ടാബ് പേജ് നൽകാൻ തിരയൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന URL വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ നയം ഓപ്‌ഷണലാണ്. സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പുതിയ ടാബ് പേജൊന്നും ലഭിക്കില്ല.

'DefaultSearchProviderEnabled' നയം പ്രവർത്തനക്ഷമമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നയം ബാധകമാകൂ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
സ്ഥിര തിരയൽ ദാതാവിന്റെ പുതിയ ടാബ് പേജ് URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderNewTabURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)