இயல்புநிலைத் தேடல் வழங்குநர் புதிய தாவல் பக்க URL

புதிய தாவல் பக்கத்தை வழங்குவதற்காக தேடல் இன்ஜின் பயன்படுத்தும் URL ஐக் குறிப்பிடுகிறது.

இந்தக் கொள்கை விருப்பமானது. அமைக்கப்படவில்லை எனில், புதிய தாவல் பக்கம் வழங்கப்படாது.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கொள்கை மதிப்பிற்குரியதாக இருக்கும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இயல்புநிலைத் தேடல் வழங்குநர் புதிய தாவல் பக்க URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderNewTabURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)