இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநருக்கான தேடல் சொல் வைப்பதை அளவுரு கட்டுப்படுத்துகிறது

இந்தக் கொள்கையானது அமைக்கப்பட்டு, தேடல் சரம் அல்லது உறுப்பு அடையாளங்காட்டியில் உள்ள இந்த அளவுருவைக் கொண்டுள்ள சர்வபுலத்திலிருந்து தேடல் URL பரிந்துரைக்கப்பட்டால், பின்னர் பரிந்துரையானது தேடலின் மூல URL க்குப் பதிலாக தேடல் சொற்களையும் தேடல் வழங்குநரையும் காண்பிக்கும்.

இந்தக் கொள்கை விருப்பத்தேர்விற்குரியது. இதை அமைக்கவில்லை எனில், தேடல் சொல் மாற்றம் எதுவும் செயல்படுத்தப்படாது.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கொள்கை மதிப்பிற்குரியதாகும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநருக்கான தேடல் சொல் வைப்பதை அளவுரு கட்டுப்படுத்துகிறது

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchTermsReplacementKey
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)