URL tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định URL của công cụ tìm kiếm được sử dụng khi thực hiện tìm kiếm mặc định. URL phải chứa chuỗi '{searchTerms}'. Chuỗi này sẽ được thay thế vào thời điểm truy vấn bằng các cụm từ mà người dùng đang tìm kiếm.

Tùy chọn này phải được đặt khi chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật và sẽ chỉ được áp dụng nếu thỏa mãn điều kiện này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
URL tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)