Tắt hỗ trợ dành cho API đồ họa 3D

Tắt hỗ trợ dành cho API đồ họa 3D.

Bật cài đặt này sẽ ngăn các trang web truy cập đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Cụ thể, các trang web không truy cập API WebGL và các plugin không thể sử dụng API Pepper 3D.

Tắt hoặc không đặt cài đặt này có thể cho phép các trang web sử dụng API WebGL và các plugin sử dụng API Pepper 3D. Cài đặt mặc định của trình duyệt có thể vẫn yêu cầu phải truyền đối số dòng lệnh để sử dụng các API này.

Nếu HardwareAccelerationModeEnabled được đặt thành false thì Disable3DAPIs sẽ được bỏ qua và tương đương với Disable3DAPIs đang được đặt thành true.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisable3DAPIs
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)