സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കൽ അപ്രാപ്‌തമാക്കുക

സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കൽ അപ്രാപ്‌തമാക്കുക.

പ്രാപ്‌തമാക്കിയാൽ കീബോർഡ് കുറുക്കുവഴി അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരണ APIകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കൽ അനുവദിക്കും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisableScreenshots
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)