Chỉ định danh sách plugin mà người dùng có thể bật hoặc tắt

Chỉ định danh sách plugin mà người dùng có thể bật hoặc tắt trong Google Chrome.

Ký tự đại diện '*' và '?' có thể được sử dụng để khớp chuỗi ký tự bất kỳ. '*' khớp với số ký tự bất kỳ trong khi '?' chỉ định ký tự đơn tùy chọn tức là khớp các ký tự 0 hoặc 1. Ký tự thoát là '\', do vậy để khớp với ký tự '*', '?' hoặc '\' thực sự, bạn có thể đặt '\' ở trước các ký tự đó.

Nếu bạn bật cài đặt này, danh sách plugin được chỉ định có thể được sử dụng trong Google Chrome. Người dùng có thể bật hoặc tắt plugin trong 'about:plugins', ngay cả khi plugin cũng khớp một mẫu trong DisabledPlugins. Người dùng cũng có thể bật và tắt plugin không khớp với bất kỳ mẫu nào trong DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions và EnabledPlugins.

Chính sách này nghĩa là cho phép danh sách cấm plugin nghiêm ngặt nếu danh sách 'DisabledPlugins' chứa mục nhập có ký tự đại diện như tắt tất cả plugin '*' hoặc tắt tất cả plugin Java '*Java*' nhưng quản trị viên muốn bật phiên bản cụ thể nào đó như 'IcedTea Java 2.3'. Các phiên bản cụ thể này có thể được chỉ định trong chính sách này.

Lưu ý rằng cả tên plugin và tên nhóm của plugin đều phải được miễn. Mỗi nhóm plugin được hiển thị trong phần riêng trong about:plugins; mỗi phần có thể có một hoặc nhiều plugin. Ví dụ: plugin "Shockwave Flash" thuộc về nhóm "Adobe Flash Player" và cả hai tên phải có tên trùng khớp trong danh sách ngoại lệ nếu plugin đó được miễn khỏi danh sách cấm.

Nếu chính sách này không được đặt, bất kỳ plugin nào khớp với mẫu trong 'DisabledPlugins' sẽ bị khóa ở trạng thái tắt và người dùng sẽ không thể bật chúng.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Danh sách các trường hợp ngoại lệ của danh sách plugin bị vô hiệu hóa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)