Ορισμός καταλόγου προσωρινής μνήμης δίσκου

Ρυθμίζει τον κατάλογο που θα χρησιμοποιεί το Google Chrome για την αποθήκευση προσωρινά αποθηκευμένων αρχείων στον δίσκο.

Εάν ορίσετε αυτή την πολιτική, το Google Chrome θα χρησιμοποιεί τον παρεχόμενο κατάλογο, ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης έχει καθορίσει ή όχι τη σήμανση "--disk-cache-dir".

Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables, για να δείτε μια λίστα μεταβλητών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αν αυτή η πολιτική δεν οριστεί, θα χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος κατάλογος προσωρινής μνήμης και ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τον παρακάμψει με την επισήμανση της γραμμής εντολών "--disk-cache-dir".


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Ορισμός καταλόγου προσωρινής μνήμης δίσκου

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)