Activa o desactiva l'edició d'adreces d'interès.

Activa o desactiva les adreces d'interès d'edició a Google Chrome. Si activeu aquest paràmetre, les adreces d'interès es podran afegir, eliminar o modificar. Aquest és el valor predeterminat també quan no s'ha definit aquesta política. Si desactiveu aquest paràmetre, les adreces d'interès no es podran afegir, eliminar ni modificar. Les adreces d'interès existents encara estan disponibles.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)