ബുക്ക്‌മാര്‍ക്ക് എഡിറ്റിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കില്‍ അപ്രാപ്തമാക്കുന്നു

Google Chrome എന്നതിലെ ബുക്ക്മാർക്കുകൾ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നത് പ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ സജ്ജീകരണം പ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബുക്ക്മാർക്കുകൾ ചേർക്കാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ കഴിയുന്നതാണ്. നയം സജ്ജീകരിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും ഇതാണ് സ്ഥിരസ്ഥിതി.

നിങ്ങൾ ഈ സജ്ജീകരണം അപ്രാപ്‌തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബുക്ക്മാർക്കുകൾ ചേർക്കാനോ നീക്കംചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ കഴിയില്ല. നിലവിലുള്ള ബുക്ക്മാർക്കുകൾ തുടർന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)