Cho phép hoặc vô hiệu hóa chỉnh sửa dấu trang

Bật hoặc tắt chỉnh sửa dấu trang trong Google Chrome.

Nếu bạn bật cài đặt này, dấu trang có thể được thêm, xóa hoặc sửa đổi. Đây cũng là cài đặt mặc định khi chính sách này không được thiết lập.

Nếu bạn tắt cài đặt này, sẽ không thể thêm, xóa hoặc sửa đổi dấu trang. Các dấu trang hiện có vẫn khả dụng.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEditBookmarksEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)