เปิดใช้คุณลักษณะแพลตฟอร์มของเว็บที่เลิกใช้แล้วเป็นเวลาจำกัด

ระบุรายชื่อคุณลักษณะของเว็บแพลตฟอร์มที่เลิกใช้แล้วเพื่อเปิดใช้ใหม่ชั่วคราว

นโยบายนี้จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้คุณลักษณะของเว็บแพลตฟอร์มซึ่งเลิกใช้ไปแล้วได้ใหม่อีกครั้งครั้งในเวลาจำกัด คุณลักษณะเหล่านี้จะระบุโดยสตริงแท็ก ซึ่งคุณลักษณะที่สอดคล้องกับแท็กที่มีอยู่ในรายการที่นโยบายนี้กำหนดจะถูกเปิดใช้อีกครั้ง

หากไม่ตั้งค่านโยบายนี้ ไม่มีข้อมูลในรายการ หรือไม่ตรงกับสตริงแท็กที่สนับสนุนใดๆ คุณลักษณะของเว็บแพลตฟอร์มที่เลิกใช้แล้วทั้งหมดจะยังถูกปิดใช้

แม้ตัวนโยบายจะได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มข้างต้น แต่คุณลักษณะที่นโยบายเปิดใช้อาจใช้ได้บนแพลตฟอร์มไม่กี่แห่ง คุณลักษณะเว็บแพลตฟอร์มที่เลิกใช้แล้วบางรายการอาจไม่สามารถเปิดใช้ได้อีก เฉพาะคุณลักษณะที่ระบุไว้อย่างชัดเจนด้านล่างเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้ได้อีกภายในช่วงเวลาจำกัด ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะ รูปแบบของสตริงแท็กทั่วไปคือ [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd] ตามข้อมูลอ้างอิง คุณสามารถค้นหาเจตนาในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเว็บแพลตฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/blinkintents


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
เปิดใช้คุณลักษณะแพลตฟอร์มของเว็บที่เลิกใช้แล้วเป็นเวลาจำกัด

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)