കാസ്‌റ്റുചെയ്യൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു

ഇത് ശരിയാണെന്ന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയോ സജ്ജമാക്കാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബ്രൗസറിൽ നിന്നുള്ള ടാബുകളോ സൈറ്റുകളോ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പോ കാസ്‌റ്റുചെയ്യാനാകും. തെറ്റാണെന്ന് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഓപ്‌ഷൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableMediaRouter
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)