Bật truyền

Nếu tùy chọn này được đặt là true hoặc không được đặt, thì người dùng có thể truyền tab, trang web hoặc màn hình từ trình duyệt. Nếu được đặt là false, tùy chọn này sẽ bị vô hiệu hóa.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableMediaRouter
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)