Chỉ định danh sách plugin được phép

Chỉ định danh sách các plugin được bật trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Các ký tự đại diện '*' và '?' có thể được sử dụng để khớp với chuỗi các ký tự ngẫu nhiên. '*' khớp với một số ngẫu nhiên các ký tự còn '?' chỉ định ký tự đơn tùy chọn, tức là khớp với 0 hoặc 1 ký tự. Ký tự thoát là '\', vì vậy để khớp với các ký tự '*', '?' hoặc '\' thực, bạn có thể đặt '\' trước các ký tự này.

Danh sách plugin được chỉ định luôn được sử dụng trong Google Chrome nếu chúng được cài đặt. Các plugin này được đánh dấu là được bật trong 'about:plugins' và người dùng không thể tắt các plugin này.

Xin lưu ý rằng chính sách này ghi đè cả DisabledPlugins và DisabledPluginsExceptions.

Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể tắt bất kỳ plugin nào được cài đặt trên hệ thống.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Danh sách plugin được kích hoạt

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnabledPlugins
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)