הגדרת סוגי יישומים/תוספים מותרים

‏קובעת אילו סוגים של תוספים/יישומים מותר להתקין.

הגדרה זו מוסיפה לרשימת ההיתרים את הסוגים המותרים של תוספים/יישומים שניתן להתקין ב-Google Chrome. הערך הוא רשימה של מחרוזות, שכל אחת מהן אמורה להיות אחד מאלה: "extension"‏, "theme"‏, "user_script"‏, "hosted_app"‏, "legacy_packaged_app"‏, "platform_app". עיין בתיעוד של תוספי Google Chrome לקבלת מידע נוסף על סוגים אלה.

שים לב שמדיניות זו גם משפיעה על תוספים ויישומים המיועדים לאילוץ התקנה דרך ExtensionInstallForcelist.

אם הגדרה זו נקבעה, תוספים/יישומים מסוג שאינו מופיע ברשימה לא יותקנו.

אם הגדרה זו לא תיקבע, לא יחולו הגבלות בנוגע לסוגי התוספים/היישומים המקובלים.

נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך
סוגים של תוספים/יישומים שמותר להתקין

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)