Конфигурисање дозвољених типова апликација/додатака

Контролишу који типови апликација/додатака могу да се инсталирају.

Ово подешавање ставља на белу листу дозвољене типове додатака/апликација који могу да се инсталирају у Google Chrome-у. Вредност представља листу низова, од којих би сваки требало да буде један од следећих: „extension", „theme", „user_script", „hosted_app", „legacy_packaged_app", „platform_app". Више информација о овим типовима потражите у документацији о Google Chrome додацима.

Имајте на уму да се ове смернице такође примењују на додатке и апликације које треба принудно инсталирати помоћу смерница ExtensionInstallForcelist.

Ако је ово подешавање конфигурисано, додаци/апликације чији тип није на листи неће се инсталирати.

Ако се ово подешавање не конфигурише, не примењују се ограничења у погледу прихватљивих типова додатака/апликација.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 или новији
Типови додатака/апликација који могу да се инсталирају

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)