กำหนดค่าประเภทแอปพลิเคชัน/ส่วนขยายที่อนุญาต

ควบคุมประเภทแอป/ส่วนขยายที่สามารถติดตั้งได้

การตั้งค่านี้ระบุรายการประเภทของส่วนขยาย/แอปที่สามารถติดตั้งใน Google Chrome ได้ แต่ละค่าในรายการควรเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้ "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app" ดูเอกสารเกี่ยวกับส่วนขยายของ Google Chrome สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้

โปรดทราบว่านโยบายนี้มีผลกับส่วนขยายและแอปที่บังคับติดตั้งผ่าน ExtensionInstallForcelist ด้วย

หากมีการกำหนดการตั้งค่านี้ ส่วนขยาย/แอปซึ่งเป็นประเภทที่ไม่ได้อยู่ในรายการจะไม่ได้รับการติดตั้ง

หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ จะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของส่วนขยาย/แอปที่ยอมรับ


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
ประเภทของส่วนขยาย/แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)