Định cấu hình danh sách đen cài đặt tiện ích

Cho phép bạn chỉ định những tiện ích mà người dùng KHÔNG thể cài đặt. Các tiện ích đã được cài đặt sẽ bị xóa nếu nằm trong danh sách đen.

Giá trị danh sách đen của '*' có nghĩa là tất cả tiện ích đều nằm trong danh sách đen trừ khi chúng được liệt kê rõ ràng trong danh sách trắng.

Nếu không thiết lập chính sách này, người dùng có thể cài đặt mọi tiện ích trong Google Chrome.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Các ID tiện ích mà bạn nên ngăn người dùng cài đặt (hoặc * cho tất cả)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)