Định cấu hình nguồn cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng

Cho phép bạn chỉ định URL nào được phép cài đặt tiện ích, ứng dụng và chủ đề.

Kể từ Google Chrome 21, các tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng từ bên ngoài Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ khó cài đặt hơn. Trước đây, người dùng có thể nhấp vào liên kết tới tệp *.crx và Google Chrome sẽ cài đặt tệp sau một vài cảnh báo. Sau Google Chrome 21, các tệp như vậy phải được tải xuống và kéo vào trang cài đặt Google Chrome. Cài đặt này cho phép các URL cụ thể có quy trình cài đặt cũ, dễ dàng hơn.

Từng mục trong danh sách này là một mẫu khớp với kiểu tiện ích (xem http://code.google.com/chrome/extensions/match_patterns.html). Người dùng có thể dễ dàng cài đặt các mục từ bất kỳ URL nào khớp với mục trong danh sách này. Cả vị trí tệp *.crx và trang bắt đầu tải xuống (nghĩa là liên kết tham chiếu) đều phải được phép theo các mẫu này.

ExtensionInstallBlacklist được ưu tiên hơn so với chính sách này. Điều đó có nghĩa là tiện ích trên danh sách cấm sẽ không được cài đặt, ngay cả khi việc cài đặt diễn ra từ một trang web trên danh sách này.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Mẫu URL để cho phép cài đặt tiện ích, ứng dụng và tập lệnh người dùng từ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallSources
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)