એક્સ્ટેંશન સ્થાપના વ્હાઇટલિસ્ટને ગોઠવે છે

કયા એક્સ્ટેંશન્સ બ્લેકલિસ્ટને પાત્ર નથી તેનો ઉલ્લેખ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

* ના બ્લેકલિસ્ટ મૂલ્યનો અર્થ છે કે તમામ એક્સટેંશન્સ બ્લેકલિસ્ટ કરેલા છે અને વપરાશકર્તાઓ ફક્ત વ્હાઇટલિસ્ટમાં સૂચિબદ્ધ એકસટેંશન્સને જ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે.

ડિફૉલ્ટથી, બધા એક્સટેંશન્સ વ્હાઇટલિસ્ટમાં સૂચિબદ્ધ હોય છે, પરંતુ જો નીતિ દ્વારા બધા એક્સટેંશન્સને બ્લેકલિસ્ટમાં સૂચિબદ્ધ કર્યા હોય, તો વ્હાઇટલિસ્ટનો ઉપયોગ તે નીતિને ઓવરરાઇડ કરવા માટે કરી શકાય છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
બ્લેકલિસ્ટમાંથી છોડવા માટેના એક્સ્ટેંશન ID

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)