Konfigurera vitlista för tilläggsinstallation

Innebär att du kan ange vilka tillägg som inte omfattas av svartlistan.

Om värdet * finns i svartlistan innebär det att alla tillägg är svartlistade. Användarna kan bara installera tillägg som uttryckligen finns i vitlistan.

Som standard är alla tillägg vitlistade, men om alla tillägg har svartlistats av en policy kan vitlistan användas för att åsidosätta den policyn.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Tilläggs-ID:n att undanta från svartlistan

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)