குறுங்கால சுயவிவரம்

இயக்கப்பட்டது என அமைக்கப்பட்டிருந்தால் இந்தக் கொள்கை உங்கள் சுயவிவரத்தைக் குறுகியகால பயன்முறைக்கு மாற வலியுறுத்துகிறது. இந்தக் கொள்கை OS கொள்கை என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் (எ.கா. Windows இல் உள்ள GPO) அமைப்பில் உள்ள எல்லா சுயவிவரத்திற்கும் இது பொருந்தும்; இந்தக் கொள்கை மேகக்கணி கொள்கை என அமைக்கப்பட்டிருந்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட கணக்குடன் உள்நுழைந்த சுயவிவரத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

இந்தப் பயன்முறையில் சுயவிவரத் தரவு பயனரின் அமர்வு காலம் வரை மட்டுமே வட்டில் நிலைத்து இருக்கும். உலாவி வரலாறு, நீட்டிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் தரவு, குக்கீகள் போன்ற இணைய தரவு, மேலும் இணைய தரவுத்தளங்கள் போன்ற அம்சங்கள் உலாவி மூடப்பட்ட பிறகு பாதுகாக்கப்படாது. ஆனாலும் இது பயனரைக் கைமுறையாக எந்தத் தரவையும் வட்டிற்குப் பதிவிறக்கம் செய்வதை, பக்கங்களைச் சேமிப்பதை அல்லது நகலெடுப்பதைத் தடுக்காது.

பயனர் ஒத்திசை என்பதை இயக்கி இருந்தால், இயல்பான சுயவிவரங்களுடன் பாதுகாக்கப்படுவது போல் இந்த எல்லா தரவும் அவரின் ஒத்திசைவுத் தரவில் பாதுகாக்கப்படும். கொள்கையால் வெளிப்படையாக முடக்கப்படாமல் இருந்தால் மறைநிலையும் கிடைக்கும்.

இந்தக் கொள்கை முடக்கப்பட்டது என அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது அமைக்கப்படாமலே இருந்தால், இயல்பான சுயவிவரங்களுக்கே உள்நுழைய முடியும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameForceEphemeralProfiles
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)