முழுத்திரைப் பயன்முறையை அனுமதி

முழுத்திரை பயன்முறையை அனுமதிக்கவும்.

இந்தக் கொள்கை முழுத்திரை பயன்முறையின் கிடைக்கும்தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இதில் எல்லா Google Chrome UI உம் மறைக்கப்பட்டு, இணைய உள்ளடக்கம் மட்டும் காண்பிக்கப்படும்.

இந்தக் கொள்கை சரி என்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது உள்ளமைக்கப்படாமல் இருந்தால், பயனர், பயன்பாடுகள் மற்றும் தகுந்த அனுமதிகளையுடைய நீட்டிப்புகளால் முழுத்திரை பயன்முறைக்குச் செல்ல முடியும்.

இந்தக் கொள்கை தவறு என்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தால், பயனராலும், எந்தப் பயன்பாடுகள் அல்லது நீட்டிப்புகளாலும் முழுத்திரை பயன்முறைக்குச் செல்ல முடியாது.

முழுத்திரை பயன்முறை முடக்கப்பட்டிருக்கும்போது Google Chrome OS தவிர எல்லா இயங்குதளங்களிலும் கியோஸ்க் பயன்முறை கிடைக்காது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameFullscreenAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)