Cho phép chế độ toàn màn hình

Cho phép chế độ toàn màn hình.

Chính sách này kiểm soát tính khả dụng của chế độ toàn màn hình mà ở chế độ đó tất cả UI Google Chrome bị ẩn và chỉ nội dung web hiển thị.

Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được định cấu hình thì người dùng, ứng dụng và tiện ích có quyền phù hợp có thể vào chế độ toàn màn hình.

Nếu chính sách này được đặt thành false thì không người dùng, ứng dụng hoặc tiện ích nào có thể vào chế độ toàn màn hình.

Trên tất cả các nền tảng ngoại trừ Google Chrome OS, chế độ kiosk không khả dụng khi chế độ toàn màn hình bị tắt.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameFullscreenAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)