હાર્ડવેર ઍક્સિલરેશન ઉપલબ્ધ હોવા પર ઉપયોગ કરો

જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે હાર્ડવેર ગતિવૃદ્ધિનો ઉપયોગ કરો.

જો આ નીતિ true પર સેટ કરવામાં આવી હોય અથવા સેટ કર્યા વિના છોડવામાં આવી હોય, તો ચોક્કસ GPU સુવિધાને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી હાર્ડવેર ગતિવૃદ્ધિ સક્ષમ કરવામાં આવશે.

જો આ નીતિ false પર સેટ કરવામાં આવી હોય, તો હાર્ડવેર ગતિવૃદ્ધિ અક્ષમ કરવામાં આવશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHardwareAccelerationModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)