ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഹാർഡ്‌വെയർ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുക

ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സിലറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.

നയം "true" എന്നതായി സജ്ജീകരിക്കുകയോ സജ്ജീകരിക്കാതെ വിടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചില GPU ഫീച്ചർ ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്‌റ്റുചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സിലറേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.

നയം "false" എന്നതായി സജ്ജീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സിലറേഷൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHardwareAccelerationModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)