ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഹാർഡ്‌വെയർ ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുക

ഈ നയം 'ശരി' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയോ, സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചില GPU ഫീച്ചർ ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്‌റ്റുചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സിലറേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.

ഈ നയം 'തെറ്റ്' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്‌വെയർ ആക്‌സിലറേഷൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHardwareAccelerationModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)