Sử dụng chế độ tăng tốc phần cứng khi khả dụng

Sử dụng tăng tốc phần cứng khi khả dụng.

Nếu chính sách này được đặt thành true hoặc không được đặt thì tăng tốc phần cứng sẽ được bật trừ khi tính năng GPU cụ thể được đưa vào danh sách cấm.

Nếu chính sách này được đặt thành false thì tăng tốc phần cứng sẽ bị tắt.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHardwareAccelerationModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)